KUŘÁCKÝ KLUB
Uživatel:
Heslo:

Kuřácký klub – asociace milovníků tabáku
Smokers' club – Association of tobacco lovers LLC

se sídlem Suite 4000, Sheridan, Wyoming, 30 North Gould Street, USA Registrační číslo: 2018-000790246
se řídí právním řádem Spojených států amerických.

Na území České republiky (v zemi České, Moravské a Slezské) je zastoupena prostřednictvím své mezinárodní pobočky
se sídlem Marešova 643/6, Černý Most, 198 00 Praha 9, 
IČ: 069 83 677,
vedené u Městského soudu v Praze ve spise A78659,
podnikající na základě vydaných živnostenských oprávnění.

Zákonný rámec

Naše podnikání je v naprostém souladu se zákony České republiky i Evropské unie a nepohybuje se ani na jejich hraně. Za své podnikání neseme plnou odpovědnost. Naše pobočka byla v České republice založena s jasným záměrem, podtrženým naším názvem, byla nám vydána živnostenská oprávnění, jsme zaregistrováni Městským soudem v Praze a vedeni v obchodním rejstříku. Ke všem těmto úkonům jsme splnili veškeré podmínky jak na straně Spojených států amerických, tak na straně úřadů a soudu v České republice s ohledem na směrnice Evropské unie. Naše společnost se opírá o mezinárodní dohody, úmluvy a právo.

Legálnost naší činnosti

Možná vám může někdo tvrdit, že obcházíme zákon. Ať už je to nekuřák, konkurent nebo úředník, zmýlil, nelíbí se mu to nebo sleduje svůj zájem.

Proběhla u nás řada počátečních kontrol a každá se oficiálně vyjádřila, že nedochází k porušování zákonů. Finálním kontrolním orgánem je Hygienická stanice, která oficiálně vyjádřila, že nespadáme pod zákon 65/2017 Sb. a doslova potvrzuje, že naši hosté mohou kouřit a to bez ohledu na to, že se u nás podávají nápoje i jídlo! Jedná se samozřejmě o písemné stanovisko vydané Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, vedoucím oddělení hygieny výživy dne 5.12.2018, spisová značka S-HSHMP52908/2018, které je jak z podstaty právní, tak z textu stanoviska platné pro naše kluby v celé České republice.

Neskrýváme naší činnost pod žádné zástěrky a zcela oficiálně prezentujeme svůj název, kterým jasně vymezujeme naší činnost a zájmy. Nejsme jednoúčelově založený spolek, ale nadnárodní společnost s právní subjektivitou a odpovědností. Pokud by kdokoliv zpochybňoval naše podnikání, jsme připraveni se bránit jak u českých tak mezinárodních soudů. Stejně tak jsme ochotni bránit naše partnery. Jak je napsáno výše, není k tomu však žádný důvod.

Naše působnost

Naší činností je sdružovat členy asociace a poskytovat jim mnoho výhod. Mezi ně patří i možnost osobního setkávání. Naše asociace má mnoho členů, kteří se rádi scházejí u dobrého piva, jídla, vína a cigarety, doutníku či dýmky. Pro ně tak zajišťujeme vhodné prostory téměř ve všech městech a obcích v Česku, na Moravě a Slezsku.

Odpovědnost za naše podnikání je na nás

V České republice vedeme řádně účetnictví, máme zde bankovní účet a odvádíme zde veškeré daně. Do Ameriky ani jiných zemí neodchází nezdaněné peníze. Neprovádíme žádné daňové optimalizace. Ani my ani s námi spojené osoby nesídlí v daňových rájích. V rámci naší pobočky komunikujeme v českém jazyce, poštu přijímáme v Praze a osobní setkání řešíme po celém území ČR prostřednictvím našich agentů a partnerů.

Zastupují vás dobří právníci?

Ano! Na úvod nutno podotknout, že nejsme projektem právníků ani naše podnikání zastupující kancelář nijak nevytvářela. Smokers' club LLC, a to jak americká společnost tak česká pobočka, jsou ve sporech s úřady zastupováni advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS.
I když neočekáváme žádný větší problém, všichni naši partneři i hosté jsou naším prostřednictvím a na náš účet právně velmi dobře chráněni v oblasti, kterou jim garantujeme jako légální.