KUŘÁCKÝ KLUB
Uživatel:
Heslo:

Kuřácký klub – asociace milovníků tabáku
Smokers' club – Association of tobacco lovers LLC

se sídlem Suite 4000, Sheridan, Wyoming, 30 North Gould Street, USA Registrační číslo: 2018-000790246
se řídí právním řádem Spojených států amerických.

Na území České republiky (v zemi České, Moravské a Slezské) je zastoupena prostřednictvím své mezinárodní pobočky
se sídlem Marešova 643/6, Černý Most, 198 00 Praha 9, 
IČ: 069 83 677,
vedené u Městského soudu v Praze ve spise A78659,
podnikající na základě vydaných živnostenských oprávnění.

Zákonný rámec

Naše podnikání je v naprostém souladu se zákony České republiky i Evropské unie a nepohybuje se ani na jejich hraně. Za své podnikání neseme plnou odpovědnost. Naše pobočka byla v České republice založena s jasným záměrem, podtrženým naším názvem, byla nám vydána živnostenská oprávnění, jsme zaregistrováni Městským soudem v Praze a vedeni v obchodním rejstříku. Ke všem těmto úkonům jsme splnili veškeré podmínky jak na straně Spojených států amerických, tak na straně úřadů a soudu v České republice s ohledem na směrnice Evropské unie.

Legálnost naší činnosti

Možná vám může někdo tvrdit, že obcházíme zákon. Ať už je to nekuřák, konkurent nebo úředník, zmýlil, nelíbí se mu to nebo sleduje svůj zájem.

Kontrolním orgánem je Hygienická stanice, která oficiálně vyjádřila, že nespadáme pod zákon 65/2017 Sb. a doslova potvrzuje, že naši hosté mohou kouřit! Toto je potvrzeno písemně s číslem jednacím.

Neskrýváme naší činnost pod žádné zástěrky a zcela oficiálně prezentujeme svůj název, kterým jasně vymezujeme naší činnost a zájmy. Nejsme jednoúčelově založený spolek, ale nadnárodní společnost s právní subjektivitou a odpovědností. Pokud by kdokoliv zpochybňoval naše podnikání, jsme připraveni se bránit jak u českých tak mezinárodních soudů. Stejně tak jsme ochotni bránit naše partnery.

Naše působnost

Naším činností je sdružovat členy asociace a poskytovat jim mnoho výhod. Mezi ně patří i možnost osobního setkávání. Naše asociace má mnoho členů, kteří se rádi scházejí u dobrého piva, jídla, vína a cigarety, doutníku či dýmky. Pro ně tak zajišťujeme vhodné prostory téměř ve všech městech a obcích v Česku, na Moravě a Slezsku.

Odpovědnost za naše podnikání je na nás

V České republice vedeme řádně účetnictví, máme zde bankovní účet a odvádíme zde veškeré daně. Do Ameriky ani jiných zemí neodchází nezdaněné peníze. Neprovádíme žádné daňové optimalizace. Ani my ani s námi spojené osoby nesídlí v daňových rájích. V rámci naší pobočky komunikujeme v českém jazyce, poštu přijímáme v Praze a osobní setkání řešíme po celém území ČR prostřednictvím našich agentů a partnerů.