Klubovna | otazky-a-odpovedi
KUŘÁCKÝ KLUB
Uživatel:
Heslo:

Časté otázky

Co zde nenaleznete najdete v rámci ostatních sekcí. Jakmile budou přicházet konkrétní dotazy, budeme na ně zde odpovídat.

Byli jste kontrolováni úřady a s jakým výsledkem?

Ano. Naše klubovny byly zejména v počátku našeho vstupu do ČR kontrolovány různými úřady. Vše pak směrovalo k jedinému orgánu a tím je ze zákona 65/2017 Sb. orgán ochrany veřejného zdraví, tedy Hygienická stanice. Ta na základě stížností občanů potvrdila, že se jedná o zahraniční právnickou osobu a tudíž naše klubovny nespadají pod zákon 65/2017 Sb (tzv. protikuřácký zákon)

Můžete upřesnit přelomové rozhodnutí?

V oficiálním sdělení Hygienické stanice opatřené číslem jednacím a číslem kontrolního případu se říká "jedná se o právnickou zahraniční osobu asociaci Smokers' club, tudíž se na tuto provozovnu dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek nevztahuje. Se souhlasem provozovatele lze v této provozovně kouřit a to i s ohledem na to, že se zde podávají nápoje i pokrmy."

Zde jen dodáme, že v ČR platí jednotné zákony a postupy a proto rozhodnutí pražské hygienické stanice se vztahuje na celé území republiky. Ostatní města a obce nemohou postupovat jinak.

Mohu ukončit spolupráci a co následuje?

Ano a kdykoliv chcete. Smlouva s námi má okamžitou (jednodenní) výpovědní lhůtu a je jasně stanoveno, že bez sankcí a důvodů. Jednoduše nám pošlete mail, že končíte, sundáte cedule a váš podnik je tím okamžikem běžnou restaurací. Nic nám v ten moment neplatíte ani nedlužíte. Jelikož my nezasahujeme nijak do vašeho nájemního vztahu ani smlouvy, tak podnik je pořád ve vašich rukách. To je rozdíl od účelových spolků, které přepisují nájemní smlouvy na sebe a pak se vám zaručují jakýmsi skrytým dodatkem, který navíc blokují odstupnou částkou či doplacením výpovědní doby. To je děsné, že?