KUŘÁCKÝ KLUB
Uživatel:
Heslo:

Časté otázky

Co zde nenaleznete najdete v rámci ostatních sekcí. Jakmile budou přicházet konkrétní dotazy, budeme na ně zde odpovídat.

Byli jste kontrolováni úřady a s jakým výsledkem?

Ano. Naše klubovny byly zejména v počátku našeho vstupu do ČR kontrolovány různými úřady. Vše pak směrovalo k jedinému orgánu a tím je ze zákona 65/2017 Sb. orgán ochrany veřejného zdraví, tedy Hygienická stanice. Ta na základě stížností občanů potvrdila, že se jedná o zahraniční právnickou osobu a tudíž naše klubovny nespadají pod zákon 65/2017 Sb (tzv. protikuřácký zákon)

Můžete upřesnit přelomové rozhodnutí?

V oficiálním sdělení Hygienické stanice se doslovně říká "jedná se o právnickou zahraniční osobu asociaci Smokers' club, tudíž se na tuto provozovnu dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek nevztahuje. Se souhlasem provozovatele lze v této provozovně kouřit a to i s ohledem na to, že se zde podávají nápoje i pokrmy. To samé se vztahuje na jakékoliv jiné podniky Smokers' club LLC."

Ještě konkrétněji prosím?

Hygienická stanice jako jediný a finální kontrolní orgán se tedy jasně vyjádřil a to v písemném stanovisku adresovaném našemu zástupci. Dokument vydán Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, vedoucím oddělení hygieny výživy dne 5.12.2018, spisová značka S-HSHMP52908/2018, který je jak z podstaty právní, tak z textu stanoviska platný pro naše kluby v celé České republice.

Zastupují vás dobří právníci?

Ano. Smokers' club LLC, a to jak americká společnost tak česká pobočka, jsou zastupováni špičkovou, každoročně na prvních místech oceňovanou nadnárodní advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS.
Nás a všechny naše partnery (restaurace i členy zcela zdarma naším prostřednictvím) zastupuje tým nejdražších, ale zároveň nejlepších právníků se specializací na právo obchodní, správní, mezinárodní, daňové i ústavní. Pakliže se chcete přesvědčit o správné volbě a zajímá vás více, koukněte na web advokátní kanceláře www.havelpartners.cz
I když neočekáváme žádný větší problém, všichni naši partneři i hosté jsou naším prostřednictvím a na náš účet právně velmi dobře chráněni. Náš předem zálohovaný rámec právních služeb je pro jistotu velmi vysoký.

Co mě jako partnera stojí spolupráce s vámi?

Prakticky nic. Naopak vám dáme možnost dalšího výdělku nad rámec vašeho byznysu.

Bude se mnou jednat někdo z ciziny nebo prostředník?

Ne. Budete v kontaktu přímo s jednatelem české společnosti, která má výhradní licenční zastoupení. Budete tedy jednat s člověkem nejpovolanějším a odpovědným.

Mohu ukončit spolupráci a co následuje?

Ano a kdykoliv chcete. Smlouva s námi má okamžitou (jednodenní) výpovědní lhůtu a je jasně stanoveno, že bez sankcí a důvodů. Jednoduše nám pošlete mail, že končíte, sundáte cedule a váš podnik je tím okamžikem běžnou restaurací. Nic nám v ten moment neplatíte ani nedlužíte. Jelikož my nezasahujeme nijak do vašeho nájemního vztahu ani smlouvy, tak podnik je pořád ve vašich rukách. To je rozdíl od účelových spolků, které přepisují nájemní smlouvy na sebe a pak se vám zaručují jakýmsi skrytým dodatkem, který navíc blokují odstupnou částkou či doplacením výpovědní doby. To je děsné, že?