Klubovna | Pro podniky
KUŘÁCKÝ KLUB
Uživatel:
Heslo:

Pro podniky

O nás a legálnosti naší činnosti si přečtete více zde…

Úvodem oficiální stanovisko kontroly

Asociace Smokers' club je zahraniční právnícká osoba, tudíž se na tyto provozovny dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek nevztahuje. Se souhlasem provozovatele lze v této provozovně kouřit a to i v souvislosti s podáváním nápojů a pokrmů.

Stanovisko je oficiálním vyjádřením a opatřeno číslem jednacím.

Ale u nás se vaří...

Ale to je skvělá zpráva! Ve většině našich kuřáckých klubů se vaří. Podávají se i obědy, ale u těch se většinou nekouří, to je pak na vás. Takže opravdu nezáleží na tom, zda se vaří či ne. To nemá s naším podnikáním nic společného a naopak jídlo je vítáno. Rozumíme si?

Nabídněte nám svůj prostor

Naše společnost má zájem na území Českém, Moravském a Slezském vyhledat vhodné nebytové prostory pro zřízení svých kluboven.

Klubovnou se rozumí místo, kde se budou setkávat a svobodně pobývat členové Kuřáckého klubu - Asociace milovníků tabáku. Předpokládáme od vás poskytování cateringových služeb při setkávání našich členů.

Vhodnými prostory pro tyto účely jsou zejména prostory restaurací, u kterých provozovatel vynakládá na provoz velké prostředky a úsilí a přesto nedosahuje takového výdělku, jaký by odpovídal vynaloženým nákladům a nebo musí chod této restaurace dotovat z vlastních prostředků, což není pro provoz takové restaurace, ani pro provozovatele udržitelné.

Naše široká členská základna sahá do všech koutů světa. Jsou to lidé, kteří se rádi scházejí u dobrého piva, jídla, vína a cigarety, doutníku nebo dýmky.

Naše činnost k vaší spokojenosti

Provozovateli nabízíme, že si prostor podnajmeme pro účely naší klubovny a požádáme ho zároveň o následné poskytování cateringových služeb pro naše členy. Předpokládáme, že toto může být vhodné řešení pro nastolení vyššího zisku, udržení zaměstnanosti a ochrany investic. Nezříkáte se nájemní smlouvy jako u účelově založených spolků.

Prostor si můžeme podnajmout na celý den nebo na určené dny nebo i třeba je na večery. Zajímavou variantou je ponechat běžný provoz na obědy a večer pro kuřácký klub. To vše je na dohodě.

Prostorem může být celá restaurace nebo jen její část (například nevyužitý salónek). Vše je na domluvě.

Spolupráce s námi potrvá jen do doby, kdy budete mít zájem. Můžete tedy kdykoliv a bez jakýchkoliv sankcí či poplatků spolupráci s námi ukončit a to okamžitě, s jednodenní výpovědní lhůtou. Poté můžete ihned prostor používat opět jako běžnou nekuřáckou restauraci.

Co budu platit

Ve výsledku vůbec nic. V rámci cateringu si kasírujete za své ceny. Nestrháváme vám žádnou provizi. Naopak zvýšíte konečně zisk a navíc vyděláte i mimo běžné tržby v rámci našich služeb. To vám můžeme garantovat!

Pozor na jiná nelegální řešení, nevyplatí se!

Možná vás napadlo, jak z podniku udělat nějakou jednoduchou cestou kuřáckou restauraci. To opravdu nelze. Existují pochybné postupy, ale to není legální cesta. Tak například:

To vše znamená držet se v ilegalitě a očekávat vysoké pokuty za očividně protizákonný postup. Velké pokuty i daňové výměry padly v na konci roku 2018 v klubu Labužníků. Padl dokonce i jeden trestní příkaz.   To nejsou ani ušetřené peníze, ani dobře vydělané. Předělání vlastní restaurace na svůj klub je obcházení zákona. Ať už se takové spojení nazve jakkoliv, je sledován jediný účel - provozovat kouření v podniku stravovacích služeb. Avšak spolupráce s námi tyto symptomy nenese.

Nejsme protistrany, jsme partneři

Naše smlouvy jsou jednoduché, férové, bez odkazů na jiné podmínky a nezavazují partnery na žádné definované období. Každá smlouva jasně a bez oklik popisuje čitelně a pochopitelně každý bod ujednání. Naše smlouvy jsou kdykoliv vypověditelné, s jednodenní (prakticky okamžitou) výpovědní lhůtou a bez jakýchkoliv sankcí či výjimek.

Nezříkáte se vaší nájemní smlouvy. Ta je nedotknutelná a neměnná. Váš vztah s pronajímatelem se nemění.

Kontaktujte nás

Dejte nám o sobě vědět pomocí formuláře na této stránce…